×

استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته‌های خونی

۷۰۰ تومان

بررسی سیستم های رادار

۵۰۰ تومان

کاربرد و عملکرد فیبر نوری

۳۰۰ تومان

بهره برداري از سيستم هاي قدرت

۱,۲۰۰ تومان

تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو

۵۰۰ تومان

ميزان‌سازي تنظيم كننده‌هاي ولتاژ ژنراتورهاي سنكرون با به كارگيري مدل ژنراتور درون خطي (on-line generator)

۵۰۰ تومان

تحقیق در مورد پست های فشار قوی

۱,۲۰۰ تومان

گالوانومتر: آمپرمتر و ولت متر

۱,۲۰۰ تومان

سیستمهای کشف مزاحمت (IDS)

۱,۲۰۰ تومان

تحقیق در مورد دستگاه CNC

۱,۲۰۰ تومان
0